Tuesday, March 16, 2010

गुढीपाडवा व नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!!!
3 comments:

THANTHANPAL said...

शाळेचा ब्लोग वाचला . चांगली कल्पना आहे अभिनंदन!. या ब्लोग चा शाळेच्या उपयोग करून शाळेचा कारभार पारदर्शी करता येईल. प्रवेश प्रक्रिया सुलभ होण्या साठी ही प्रवेशाच्या वेळी याचा उपयोग नक्कीच होईल. आज शाळां बद्दल अनेक गेरसमज ते सुद्धा दूर करता येतील.

THANTHANPAL said...

शाळेचा ब्लोग वाचला . चांगली कल्पना आहे अभिनंदन!. या ब्लोग चा शाळेच्या उपयोग करून शाळेचा कारभार पारदर्शी करता येईल. प्रवेश प्रक्रिया सुलभ होण्या साठी ही प्रवेशाच्या वेळी याचा उपयोग नक्कीच होईल. आज शाळां बद्दल अनेक गेरसमज ते सुद्धा दूर करता येतील.

Vidya Mandir Dahisar said...

www.vpmdahisar.com
ह्या आमच्या संकेतस्थळालाही अवश्य भेट द्यावी.