Monday, January 9, 2012

हार्दिक अभिनंदन!

बृह्नमुंबई महानगर पालिका (खाजगी शाळा) शिक्षण विभागातर्फे घेण्यात आलेल्या ‘मनाचे श्लोक’ पाठांतर स्पर्धेत दहिसर ते मालाड विभागातून आपल्या शाळेच्या इ. 2 री च्या विद्यार्थ्यांच्या गटाने प्रथम क्रमांक मिळवला आहे.

Manaache Shlok

स्पर्धा दिनांक - 5/1/2012

स्पर्धा स्थळ - बृ.मुं.म.न.पा बजाज शाळा, कांदिवली (प.)

सहभागी विद्यार्थी

1. कु. मृणालिनी मुकुंद कुलकर्णी - 2 /ब

2. कु. साहिल संजय केणी - 2 /अ

3. कु. ऋतुजा नागेश तरंगे - 2 /बMrs Nainita Tawde

4. कु. यश महेश सावंत - 2 /ब

5. कु. कोटिज्या जनमेजय नेमाडे - 2 /अ

तसे च शिक्षकांसाठी झालेल्या पाठांतर स्पर्धेत श्रीम. नैनिता शैलेश तावडे यांनीही प्रथम क्रमांक मिळवला आहे.

No comments: