Friday, February 27, 2009

मैत्री


मैत्री असावी निरंतरची
अंतापर्यंत एकमेकांना समजण्यासाठी
मैत्री असावी पणतीतील वातीसारखी
ज्योतीसाठी स्वत:ला समर्पित करणारी
मैत्री असावी दुधाच्या साईसारखी
वेगळ होऊन दुधाच अस्तित्व सांगणारी
मैत्री असावी जलाशयातील थेंबासारखी
स्वत:च अस्तित्व दुसऱ्यासाठी देण्यासाठी
मैत्री असावी गुलाबाच्या काट्यासारखी
स्वत: दु:ख झेलून दुसऱ्याला रिझवण्यासारखी
मैत्री असावी कस्तुरीमृग-कस्तुरी सारखी
स्वत:च्या गुणाने इतरांची ओळख देण्यासारखी
मैत्री असावी स्वत्व देऊन
एकमेकांची सुखदु:ख समजण्यासाठी
नसावी एकमेकांची उणीदुणी काढण्यासाठी
असावी फक्त समर्पिततेची भावना
दुसऱ्याचे दु:खाने डोळ्यात अश्रू येण्यासाठी
दुसऱ्याच्या सुखात चेहऱ्यावर हसू येण्यासाठी
असावी तू माझ्यासाठी कोणीतरी आहेस खास सांगण्यासाठी
असावी ती तुझ्यात मी आणि माझ्यात तू बघण्यासाठी
असावी ती दृढ एकमेकांच्या विश्वासावर वृध्दिंगत व्हावी ती उत्तरोत्तर
नकोच कटूता नकोच मलीनता
असावी फक्त आणि फक्त निर्मळ आरशासारखी

(प्रेषिका : सौ. संध्या समुद्र)

1 comment:

PRASAD GOIM said...

hi mam, atishay sundar kavita aahe.