Wednesday, March 12, 2008

हाहा:कारहाहा:कार

कोणीतरी केला हाहा:कारझाली ही खळबळजनक बाब

घडून गेले काही, घडून राहिले काहीप्रत्येकाच्या तोंडात मात्र अपशब्दच राही

विस्कटून गेले होते सर्वसावरण्यासाठी लागणार होते पर्व

पकडले गेले काही, सुटून गेले काहीसर्वांचा आनंद उंबरठ्यावर राही

काही दिवसांनी पुन्हा हाहा:कार झालाआता मात्र हा रिवाजच झाला !- कु. अक्षय हिरे. 9/ मराठीNo comments: