Monday, March 10, 2008

मार्च 2008 दैनंदिनी (मराठी माध्यमिक विभाग)1 मार्च
Open House, दुपारचे अधिवेशन3 मार्च विद्यार्थ्यांना प्रगतिपुस्तके
दिली जातील4 मार्च गुणपत्रकांना व निर्णयपत्रकांना
अंतिम स्वरूप6 मार्च "महाशिवरात्रि'निमित्त सुटी8 मार्च . 5वी
पालकसभा
(सेमीइंग्लिश) .8.30 वा.11 मार्च शालान्त परीक्षा सुरू.
इतर विद्यार्थ्यांना सुटी--------------------------------------------------------------------------------12 ते 15 मार्च पहिल्या 5 तासिका होतीलसकाळचे
अधिवेशन
- 7.05 ते 9.40दुपारचे
अधिवेशन
- 3.00 ते 5.0017 ते 27 मार्च तोंडी परीक्षा, दोन्ही अधिवेशने25 ते 27 मार्च .9वी, विज्ञान प्रात्यक्षिक परीक्षा

-----------------------------------------------------28 मार्च ते 10 एप्रिल . 9वी,
लेखी परीक्षा31 मार्च ते 10 एप्रिल . 5वी ते 8वी लेखी परीक्षा

No comments: