Thursday, January 16, 2014

"विज्ञान प्रकल्पाची राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनासाठी निवड"

दिनांक - ९/०१/२०१४

मराठी माध्यमिक विभागाच्या "विज्ञान प्रकल्पाची राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनासाठी निवड"

         शिक्षण निरीक्षक, बृह्न्मुंबई पश्चिम विभाग, जोगेश्वरी यांच्या द्वारा बालविकास विद्यालय, जोगेश्वरी (पूर्व) येथे आयोजित जिल्हास्तरीय विज्ञान  प्रदर्शनात  ’विद्या मंदिर - दहिसर’ या शाळेने ’सौरऊर्जेचा’ वापर करुन  वातानुकूलन हा प्रकल्प सादर केला होता.
          या प्रकल्पाला प्रथम क्रमांक प्राप्त झाला असून या प्रकल्पाची राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनासाठी निवड झाली आहे. 

No comments: