Wednesday, November 30, 2011

अभिनंदन

बृहन्मुंबई महानगर पालिका आर/एन वॉर्ड खाजगी अनुदानित/ विनाअनुदानिततृष्णिका हेमंत शिंदे शाळा आयोजित दि. 25/11/2011 रोजी झालेल्या आंतरशालेय कथाकथन स्पर्धेत इयत्ता पहिलीतून आपल्या शाळेतील मराठी प्राथमिक विभागातील कु. तृष्णिका  हेमंत शिंदे ही प्रथम क्रमांकाची मानकशर्वरी संजीव गाडगीळरी ठरली आहे. तसेच दि. 17/11/2011 रोजी झालेल्या आंतरशालेय ऐतहासिक वेशभूषा स्पर्धेत  इयत्ता  चौथीतून कु. शर्वरी संजीव गाडगीळ ही    तिस-या क्रमांकाची मानकरी ठरली आहे.

ह्या गुणी विद्यार्थिनींचे मनःपूर्वक अभिनंदन.

No comments: